Helele Mama

Bass, Tenor: low A, Alto: high A, Soprano: C#

Sop/Alto
Helele Mama Helele Mama, Afrika, Helele Mama
Bass/Ten    Zumba ba zumba, baba bah, Zumba ba zumba, baba bah,                         Helele Mama, Helele Afrika, Helele Ma
Zumba ba zumba, baba bah, Zumba ba zumba, baba bah,

ALL
Helele Mama Helele Mama
Helele Mama Helele Mama
Helele Mama Helele Mama
Helele Mama Helele Mama

Sop/Alto
Helele Mama Helele Mama, Afrika, Helele Mama
Bass/Ten Zumba ba zumba, baba bah, Zumba ba zumba, baba bah,
Helele Mama, Helele Afrika, Helele Ma
Zumba ba zumba, baba bah, Zumba ba zumba, baba bah,

ALL
Helele Mama Helele Mama
Helele Mama Helele Mama
Helele Mama Helele Mama
Helele Mama Helele Mama (hold)

Bass notes:

Zumbah ba-zumba, baba bah, Zumba ba-zumba, baba bah,

ALL PARTS:

SOP:

ALTO:

TENOR:

BASS: